fbpx
Het Atelier - 
Diemen
Op OBS Het Atelier in Diemen bereiden we kinderen erop voor dat zij hun leven lang zullen blijven leren. We willen ze daarom bijbrengen dat leren leuk is! We vinden het belangrijk dat kinderen eigenaar zijn van hun leerproces. Ze kunnen soms eigen keuzes maken en we leren de kinderen vaardigheden om zelfstandig nieuwe uitdagingen aan te gaan. Zo weten ze aan welke leer- en persoonlijke doelen ze werken. In de ochtend ligt per eigen groep de nadruk op basisvakken, zoals rekenen, taal en lezen. ’s Middags ligt de nadruk op wereldoriëntatie en kunstvakken en werken verschillende klassen samen.
Jan 
Heijmans
Wij vinden gedeeld leiderschap op Het Atlier belangrijk. Alle teamleden zijn samen verantwoordelijk voor het reilen en zeilen binnen de school. Er is een managementteam van directie, bouwcoördinatoren en intern begeleiders. Daarnaast specialiseert iedereen zich in één basisvak. We werken met elkaar samen en ontwikkelen ons in het team. Zo benutten we elkaars specialiteiten en zetten deze in.