fbpx
De Grote Beer - 
Duivendrecht
Op onze Openbare Basisschool De Grote Beer in Duivendrecht vinden wij het belangrijk om samen te zorgen voor elkaars welbevinden en ontwikkeling. Hierin spelen burgerschap, ouderbetrokkenheid en het gevoel van eigenaarschap een grote rol. De Grote Beer is kleinschalig, persoonlijk en wij zijn een hecht team, dat ook kritisch kan zijn. Het team heeft bepaald dat de ‘werkdrukgelden’ worden ingezet voor extra ondersteuning in en rond de klassen. Dat geeft veel rust. Ons team heeft een hoog percentage fulltimers en een 50/50 verdeling man/vrouw. Wij zijn trots op de diversiteit binnen het team.
Yvonne 
Grein
Ik ben sinds augustus 2022 de nieuwe directeur van deze geweldige school. Als team hebben we sindsdien grote stappen gezet in het verbeteren van de kwaliteit van ons onderwijs. We zetten dit dagelijks voort. Ik zie het als een belangrijke taak om te zorgen voor tijd, ruimte en geld om de verbeterplannen die wij als team gemaakt hebben uit te kunnen voeren.