fbpx
Weesperrijk - 
Weesp
Brede School Weesperrijk is een moderne school in een nieuwe wijk in Weesp. Het motto van onze groeischool is: Leren voor het leven. Kinderen werken aan hun eigen doelen, op het gebied van ‘leren leren’, sociaal-emotionele ontwikkeling en de leerstof. Naast de individuele doelen zoeken wij naar de gezamenlijkheid; samenwerken is een belangrijk element in ons onderwijs. Samenwerkend leren kan bestaan uit allerlei variaties van samenwerken; denk aan tweetallen, groepjes en coöperatieve werkvormen.
Nicole 
de Lange
Ik ben directeur van deze Brede School en samen met het team werken wij aan de ontwikkelingen van Weesperrijk. Er wordt gewerkt in een prettige en veilige sfeer om de beste resultaten te kunnen behalen in onder andere de vaardigheden, presenteren, eigenaarschap, samenwerken en ook op cognitief en sociaal-emotioneel gebied. Ik vind het belangrijk betrokken en zichtbaar te zijn. We willen niet alleen dat de kinderen groeien, maar ook de collega’s.